Single Page Head

Onze methode

Allereerst gaan wij met u in gesprek over de vraag hoe uw organisatie beter gebruik kan maken van de creativiteit van de medewerkers.

Daarna voeren wij een QuickScan uit. We geven daarmee een globale typering van uw organisatie en brengen uw behoefte aan nieuwe ideeën in kaart. Ook geven wij een overzicht van de aanwezige ideeën en verbetersuggesties. Op basis van deze kennis maken wij een voorstel op maat voor het vervolg van het traject.

Er wordt gewerkt in een groep, vooral samengesteld uit medewerkers van uw organisatie. Zij worden op verschillende manieren uitgedaagd om met ideeën en suggesties te komen die op vervolg-bijeenkomsten worden besproken, vernieuwd, aangescherpt en aangevuld.

Het sluitstuk is een reeks toepasbare ideeën en oplossingen en suggesties om deze daadwerkelijk in te voeren.

Icon #1
Kennismaking met klant
 • Vrijblijvend kennismakings-gesprek op locatie
Icon #2
QuickScan
 • Globaal bronnenonderzoek
 • Interviews met medewerkers en management
Icon #3
Resultaat QuickScan
 • Typering van de organisatie
 • Formulering van de centrale vraagstelling
 • Suggesties voor verbetering van het innovatieklimaat
 • Offerte op maat voor de volgende stap
Icon #4
Aan de slag
 • Samenstelling van !deas-groep
 • Startbijeenkomst
 • !deas-boekje om ook tussen de bijkomsten ideeën te vangen
 • Vervolgbijeenkomsten om ideeën uit te wisselen, aan te scherpen, te vernieuwen
 • Slotbijeenkomst voor prioriteitskeuze
Het resultaat
Arrow